1. VÝKONY ZACHRAŇUJÍCÍ ŽIVOTPoskytnutí první pomoci při život ohrožujících stavech na místě nehody, úrazu nebo nemoci.

Potřebné vědomosti a dovednosti jsou klíčovou součástí každého našeho školení první pomoci.2. PŘIVOLÁNÍ POMOCI – 112 nebo 155Které číslo zvolit?

Číslo 155 volejte při výskytu výlučně zdravotních potíží, ušetříte tím cenné minuty.

Číslo 112 je číslo integrovaného záchranného systému. Volejte ho tehdy, pokud kromě zdravotních potíží předpokládáte i potřebu technické pomoci - hasičů (vážnější dopravní nehody, úrazy v uzavřených a těžko přístupných prostorách, při úniku škodlivých kapalin, chemikálií, požáru a hrozbě požáru, apod.) nebo Policie (vážné dopravní nehody, napadení, pracovní úrazy, agresivní osoby pod vlivem omamných látek, ozbrojení jedinci, apod.

Pokud si nebudete jistí, které číslo volat, volejte kterékoliv. Operátoři na linkách 155 i 112 jsou navzájem propojeni v jednom společném centru.3. PRVNÍ POMOCPoskytnutí první pomoci při ostatních poraněních.

Potřebné vědomosti a dovednosti jsou součástí e-learningového kurzu i školení první pomoci.4. ZÁCHRANNÁ SLUŽBAPoskytnutí pomoci profesionálními záchranáři na místě nehody a v průběhu převozu do nemocnice.5. NEMOCNICEKonečné ošetření.  • Telefon:
    +420 530 331 031

  • Sedlákova 500/19
    602 00 Brno

© 2018 Copyright PRO CLIENT, s.r.o.