ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI PRO JEDNOTLIVCE

Účastníci kurzu se seznámí s nejdůležitějšími akutními stavy, jak pomoci při infarktu, těžkém úrazu, zástavě srdce, jak zastavit krvácení atd. Součástí je nácvik základních dovedností na cvičném modelu.

Délka kurzu: 2,5 hodiny
Místo kurzu: školicí středisko
Počet účastníků: 5 – 10 osob
Cena: 350,-

KAŽDÝ ÚČASTNÍK KURZU ZÍSKÁ

Teoretické vědomosti
 • Teorie je samozřejmě nedílnou součástí školení první pomoci. Je však ověřené, že Ti, kteří se s problematikou první pomoci seznámí dopředu prostřednictvím e-learningového kurzu, si tak následně z informací od lektora zapamatují více informací a teoretické i praktické dovednosti si pamatují delší dobu.
Praktické dovednosti
 • Abyste byli připraveni poskytnout první pomoc, musíte si svoje teoretické dovednosti doplnit praktickým nácvikem technik první pomoci. Teprve pak budete skutečně připraveni poskytnout efektivní první pomoc.
Certifikát o absolvování kurzu
Dárek – každý účastník kurzu získá zdarma přístup na 1 rok do e-learningového kurzu první pomoci

OSNOVA KURZU

 • Správný postup při poskytování první pomoci
 • Volání na tísňovou linku
 • Závažnost poranění a stanovení priorit
 • Neodkladná resuscitace, použití AED
 • Nácvik resuscitace na figuríně
 • Poranění páteře, poranění hlavy
 • Hlavní zásady bezpečnosti a prevence
 • Úrazy (zlomeniny, pády, zásah elektrickým proudem, krvácení, zástava krvácení)
 • Specifická rizika spojená s Vaší činností

ZÁKLADNÍ + ROZŠÍŘENÝ KURZ PRVNÍ POMOCI PRO JEDNOTLIVCE

Účastníci kurzu se seznámí s nejdůležitějšími akutními stavy, jak pomoci při infarktu, těžkém úrazu, zástavě srdce, jak zastavit krvácení atd. Součástí je nácvik základních dovedností na cvičném modelu.

Délka kurzu: 6 hodin rozdělených do dvou bloků (základní + navazující rozšířený kurz)
Místo kurzu: školicí středisko
Počet účastníků: 10 – 15 osob
Cena: 790,-

KAŽDÝ ÚČASTNÍK KURZU ZÍSKÁ

Teoretické vědomosti
 • Teorie je samozřejmě nedílnou součástí školení první pomoci. Je však ověřené, že Ti, kteří se s problematikou první pomoci seznámí dopředu prostřednictvím e-learningového kurzu, si tak následně z informací od lektora zapamatují více informací a teoretické i praktické dovednosti si pamatují delší dobu.
Praktické dovednosti
 • Abyste byli připraveni poskytnout první pomoc, musíte si svoje teoretické dovednosti doplnit praktickým nácvikem technik první pomoci. Teprve pak budete skutečně připraveni poskytnout efektivní první pomoc.
Certifikát o absolvování kurzu
Dárek – každý účastník kurzu získá zdarma přístup na 1 rok do e-learningového kurzu první pomoci

OSNOVA KURZU

 • Správný postup při poskytování první pomoci
 • Volání na tísňovou linku
 • Závažnost poranění a stanovení priorit
 • Neodkladná resuscitace, použití AED
 • Nácvik resuscitace na figuríně
 • Poranění páteře, poranění hlavy
 • Hlavní zásady bezpečnosti a prevence
 • Úrazy (zlomeniny, pády, zásah elektrickým proudem, krvácení, zástava krvácení)
 • Akutní stavy u dětí
 • Otravy, zvířecí kousnutí, bodnutí hmyzem
 • Mozková mrtvice, Infarkt myokardu
 • Anafylaktický šok, Hypoglykemický záchvat, Epilepsie
 • Úžeh a úpal, podchlazení a omrzliny
 • Popáleniny, poleptání
 • Postupy při obstrukci dýchacích cest (dušení)
 • Telefon:
  +420 530 331 031

 • Sedlákova 500/19
  602 00 Brno

© 2018 Copyright PRO CLIENT, s.r.o.