KURZ PRVNÍ POMOCI PRO FIRMY – STANDART

Účastníci kurzu se seznámí s nejdůležitějšími akutními stavy, jak pomoci při infarktu, těžkém úrazu, zástavě srdce, jak zastavit krvácení atd. Součástí je nácvik potřebných dovedností na cvičném modelu.

Délka kurzu: 3 hodiny
Místo kurzu: školicí středisko, nebo v sídle Vaší společnosti
Počet účastníků: podle potřeby
Cena: individuálně

KAŽDÝ ÚČASTNÍK KURZU ZÍSKÁ

Teoretické vědomosti
 • Teorie je samozřejmě nedílnou součástí školení první pomoci. Je však ověřené, že Ti, kteří se s problematikou první pomoci seznámí dopředu prostřednictvím např. e-learningového kurzu, si tak následně od lektora zapamatují více informací a teoretické i praktické dovednosti si pamatují delší dobu.
Praktické dovednosti
 • Abyste byli připraveni poskytnout první pomoc, musíte si svoje teoretické dovednosti doplnit praktickým nácvikem technik první pomoci. Teprve pak budete skutečně připraveni poskytnout efektivní první pomoc.
Certifikát o absolvování kurzu
Dárek – každý účastník kurzu získá zdarma přístup na 1 rok do e-learningového kurzu první pomoci

OSNOVA KURZU

 • Správný postup při poskytování první pomoci
 • Hlavní zásady bezpečnosti a prevence
 • Volání na tísňovou linku
 • Závažnost poranění a stanovení priorit
 • Neodkladná resuscitace, použití AED
 • Nácvik resuscitace na figuríně
 • Poranění páteře, poranění hlavy
 • Úrazy (zlomeniny, pády, zásah elektrickým proudem, krvácení, zástava krvácení)
 • Specifická rizika spojená s Vaší činností

ROZŠÍŘENÝ KURZ PRVNÍ POMOCI PRO FIRMY

Účastníci kurzu se seznámí s nejdůležitějšími akutními stavy, jak pomoci při infarktu, těžkém úrazu, zástavě srdce, jak zastavit krvácení atd. Součástí je nácvik potřebných dovedností na cvičném modelu.

Délka kurzu: 6 hodin
Místo kurzu: školicí středisko, nebo v sídle Vaší společnosti
Počet účastníků: podle potřeby
Cena: individuálně

KAŽDÝ ÚČASTNÍK KURZU ZÍSKÁ

Teoretické vědomosti
 • Teorie je samozřejmě nedílnou součástí školení první pomoci. Je však ověřené, že Ti, kteří se s problematikou první pomoci seznámí dopředu prostřednictvím např. e-learningového kurzu, si tak následně od lektora zapamatují více informací a teoretické i praktické dovednosti si pamatují delší dobu.
Praktické dovednosti
 • Abyste byli připraveni poskytnout první pomoc, musíte si svoje teoretické dovednosti doplnit praktickým nácvikem technik první pomoci. Teprve pak budete skutečně připraveni poskytnout efektivní první pomoc.
Certifikát o absolvování kurzu
Dárek – každý účastník kurzu získá zdarma přístup na 1 rok do e-learningového kurzu první pomoci

OSNOVA KURZU

 • Správný postup při poskytování první pomoci
 • Hlavní zásady bezpečnosti a prevence
 • Volání na tísňovou linku
 • Závažnost poranění a stanovení priorit
 • Neodkladná resuscitace, použití AED
 • Nácvik resuscitace na figuríně
 • Poranění páteře, poranění hlavy
 • Úrazy (zlomeniny, pády, zásah elektrickým proudem, krvácení, zástava krvácení)
 • Akutní stavy u dětí
 • Otravy, zvířecí kousnutí, bodnutí hmyzem
 • Mozková mrtvice, Infarkt myokardu
 • Anafylaktický šok, Hypoglykemický záchvat, Epilepsie
 • Úžeh a úpal, podchlazení a omrzliny
 • Popáleniny, poleptání
 • Specifická rizika spojená s Vaší činností

KURZ PRVNÍ POMOCI U DOPRAVNÍCH NEHOD (PRO FIRMY)

Kurz je určen zejména pro řidiče. Účastníci kurzu se mimo jiné dozvědí, koho je nutné z vozu vyprostit, zda sundávat motocyklistovi helmu, atd. Seznámí se s nejdůležitějšími akutními stavy, naučí se, jak pomoci při těžkém úrazu, zástavě srdce, jak zastavit krvácení atd. Součástí je nácvik základních dovedností na cvičném modelu.

Délka kurzu: 2,5 hodiny
Místo kurzu: školicí středisko, nebo v sídle Vaší společnosti
Počet účastníků: podle potřeby
Cena: individuálně

KAŽDÝ ÚČASTNÍK KURZU ZÍSKÁ

Teoretické vědomosti
 • Teorie je samozřejmě nedílnou součástí školení první pomoci. Je však ověřené, že Ti, kteří se s problematikou první pomoci seznámí dopředu prostřednictvím např. e-learningového kurzu, si tak následně od lektora zapamatují více informací a teoretické i praktické dovednosti si pamatují delší dobu.
Praktické dovednosti
 • Abyste byli připraveni poskytnout první pomoc, musíte si svoje teoretické dovednosti doplnit praktickým nácvikem technik první pomoci. Teprve pak budete skutečně připraveni poskytnout efektivní první pomoc.
Certifikát o absolvování kurzu
Dárek – každý účastník kurzu získá zdarma přístup na 1 rok do e-learningového kurzu první pomoci

OSNOVA KURZU

 • Správný postup při poskytování první pomoci
 • První pomoc u dopravní nehody
 • Volání na tísňovou linku
 • Závažnost poranění a stanovení priorit
 • Neodkladná resuscitace, použití AED
 • Nácvik resuscitace na figuríně
 • Poranění páteře, poranění hlavy
 • Úrazy (zlomeniny, pády, zásah elektrickým proudem, krvácení, zástava krvácení)
 • Specifická rizika spojená s Vaší činností
 • Telefon:
  +420 530 331 031

 • Sedlákova 500/19
  602 00 Brno

© 2018 Copyright PRO CLIENT, s.r.o.