První pomoc je bezprostřední pomoc poskytnutá zraněné nebo nemocné osobě. Nenahrazuje zdravotnické a lékařské ošetření, ale je předpokladem jeho úspěšnosti. První pomoc je nutné poskytnout ještě před příjezdem záchranné služby nebo lékaře. Je to soubor jednoduchých úkonů, ale protože pomůcky nejsou většinou k dispozici, je potřeba často improvizovat.

Zachránce musí umět:

  • zhodnotit situaci bez ohrožení vlastního života,
  • zjistit příznaky úrazu, onemocnění,
  • poskytnout první pomoc,
  • přivolat specializovanou pomoc a předat postiženého pracovníkům zdravotnického záchranného systému.

Při výskytu více poranění u jednoho postiženého nebo více zraněných osobách je nutné nejdříve řešit ty, které přímo ohrožují život a až po poskytnutí pomoci hledat další poranění.

Mezi život ohrožující stavy patří: zástava dechu, zastavení krevního oběhu, velké vnější krvácení, bezvědomí a šok.

  • Telefon:
    +420 530 331 031

  • Sedlákova 500/19
    602 00 Brno

© 2018 Copyright PRO CLIENT, s.r.o.