Zásady první pomoci jsou tak jednoduché, že si lidé neškodí tím, že poskytnou první pomoc nevhodně, ale že ji neposkytnou vůbec.

Téměř jakákoliv první pomoc je lepší než žádná!

Každý člověk je v nouzi odkázán na pomoc jiných lidí. Je několik nejčastějších situací, které vyžadují poskytnutí první pomoci. Naučte se, jak správně postupovat pro případ, že se v takové situaci ocitnete!

  • Telefon:
    +420 530 331 031

  • Sedlákova 500/19
    602 00 Brno

© 2018 Copyright PRO CLIENT, s.r.o.